O nas

O nas

Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców – Jesteśmy u siebie powstało na terenie miasta Pruszków naszym filarem jest praca społeczna członków Stowarzyszenia.
Chcemy :
  • edukować naszą społeczność, aktywizować ją i pilnować, by spółdzielnia ogólnie pojęte dobro mieszkańców swoich zasobów traktowała jako wartość nadrzędną.
  • wspierać społeczność Pruszkowa, wyrównać szanse w "dialogu" z organami spółdzielni, władzami lokalnymi i realnie oddziaływać na otoczenie w którym mieszkamy.

 Cele Stowarzyszenia to między innymi: 
  • Edukacja członków Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie praw i obowiązków członków, zakresu własności, stosunku do władz lokalnych i władz PSM, 
  • Aktywizowanie członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, brania udziału w pracach organów Spółdzielni, wysuwania kandydatów,
  • Dbanie o mienie członków Spółdzielni i części wspólnych, estetykę osiedli itp. 
  • Działanie w kierunku jawności i transparentności działań organów Spółdzielni. 
Jesteśmy organizacją non-profit. Jeśli chcielibyście wesprzeć naszą aktywność, darowizny na naszą działalność statutową można kierować na konto Stowarzyszenia: 42 1090 1056 0000 0001 5259 9786