Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła się na wysiłek pozyskania sponsorów i wydrukowania broszury podsumowującej 2022 rok. Cieszymy się, że informowanie mieszkańców o aktualnych inwestycjach ma miejsce - jednak nie możemy pominąć faktu, że fragmentami broszura mija się z prawdą. Fakty są pomijane lub przeinaczane, a informacje przedstawiane zostały bardzo stronniczo, wręcz propagandowo.  Dostaliśmy informację, że do broszury trafiła wzmianka o naszym Stowarzyszeniu. Cieszymy się z dostrzeżenia naszych działań, przestrzegamy jednak Spółdzielnię przed insynuacjami nie popartymi faktami, które uważamy za bezprawną ingerencję w sferę dobrego imienia stowarzyszenia i osób je tworzących, za co mogą grozić konsekwencje z art. 212  § 1 kodeksu karnego.

Po zapoznaniu się z treścią broszury, postanowiliśmy przedstawić czytelnikom parę faktów i objaśnień.
 
 
 
 

 

"O spotkaniu z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową słów kilka"
 
W dniu 29.12.2022 Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców - Jesteśmy u Siebie, reprezentowane przez Piotra Stokowca i Łukasza Ruszczyka, odbyło spotkanie z Zarządem Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - prezesem Andrzejem Sicko i wiceprezesem Magdaleną Słobodzin. Mimo naszej prośby, nie uzyskaliśmy zgody na nagrywanie. 
 
W tym miejscu, nim się rozpędzę chciałbym uprościć komunikację. Przyjmijmy, że gdy mowa jest o Stowarzyszeniu będziemy się posługiwać nazwą Stowarzyszenie lub PSM u siebie, zaś gdy mowa będzie o Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Spółdzielnia.  
 
 
 
 
 

 

Walne Zgromadzenie Mieszkańców zakończy się sprawą w sądzie
 
O Walnym Zgromadzeniu Członków Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w sierpniu 2022 roku, do tej pory jest głośno. Członkowie spółdzielni obecni w sali przy ul. Hubala już w jego trakcie zgłaszali obawy o prawidłowy przebieg, jednak nie zostali wysłuchani, a zgromadzenie kontynuowano
 
 
 
 
 
 

 

Udało się !!! 22.11.2022 Pruszkowskie Stowarzyszenie mieszlańców - jesteśmy u siebie zostało zarejestrowane ( przyjęto naszą argumentacje z pisma odwoławczego). 
 
 
 
 

 

Zapraszamy na zaprzyjaźnione forum " Pruszków - forum mieszkanców osiedli PSM".
Grupa ta jest grupą społeczną, czyli niezależną od nikogo zrzeszającą ludzi związanych Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową. 
 Celem grupy jest integracja lokalnej społeczności, wzajemna pomoc oraz wyrażenie swojej opinii na temat działalności PSM oraz prac przez nią wykonywanych.