Walne Zgromadzenie Mieszkańców zakończy się sprawą w sądzie

O Walnym Zgromadzeniu Członków Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w sierpniu 2022 roku, do tej pory jest głośno. Członkowie spółdzielni obecni w sali przy ul. Hubala już w jego trakcie zgłaszali obawy o prawidłowy przebieg, jednak nie zostali wysłuchani, a zgromadzenie kontynuowano. 

Mając na uwadze liczne nieprawidłowości, do których doszło w trakcie, jeden z członków spółdzielni zdecydował się na radykalny krok – złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie. Osoba prywatna, której danych nie będziemy ujawniali, wskazała w pozwie wiele naruszeń, które mogą skutkować unieważnieniem podjętych w tych dniach uchwał. W tym tygodniu sprawa otrzymała sygnaturę akt. Przykrym jest fakt, że Zarząd i Rada Nadzorcza nie potrafią się porozumieć z członkami swojej spółdzielni - czyli nota bene swoimi pracodawcami - w sposób polubowny. W tej sytuacji pozostało jedynie skierowanie się na ścieżkę prawną. 

Jako stowarzyszenie przyglądamy się sprawie i będziemy Was informować o jej przebiegu. Liczymy, że wszystkie nieprawidłowości zostają wyjaśnione, a kolejne walne - bez względu na finał sprawy - zostanie przeprowadzone w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. 

Copyright ©2023 Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców - Jesteśmy u siebie, All Rights Reserved.