Rozliczenia kosztów dostawy ciepła - przydatne informacje

Na forum "Pruszków - forum mieszkańców osiedli PSM" ostatnio pojawiają się posty związane ze sprawami opłat za ciepło i ich rozliczeń. 
Pragniemy wyjaśnić skąd wynika różnica w terminach rozliczeń.

W Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonują dwa sposoby rozliczeń: 
  • mieszkania posiadające podzielniki (liczniki) ciepła ("system" zindywidualizowany) 
  • mieszkania nie posiadające podzielników ("system" zryczałtowany)  
W regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, okresy te zostały określone: 
  • Dla budynków rozliczanych w systemie zindywidualizowanym okres rozliczeniowy liczy się od 1 października do 30 września roku następnego
  • Okresem rozliczeniowym dla budynków rozliczanych w systemie zryczałtowanym jest rok kalendarzowy 
Rozliczenie następuje w terminie 90 dni ( do 90 dni - jak można się domyślać, jednak regulamin wprost tego nie "mówi") po upływnie okresu rozliczeniowego. Stąd wynika fakt, że część mieszkańców otrzymała już rozliczenie, a pozostali muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość :) 

 
                                                                                                                                                                Piotr Stokowiec

rozliczenia

Copyright ©2023 Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców - Jesteśmy u siebie, All Rights Reserved.